(Friday, December 14, 2018)

 •  Dharmajiroshanrakesh
 •  Chavanaashishrajkumar
 •  Lohat Aaryan Ajay
 •  Yadav Sundaram Lalmani
 •  Khan Mohd Jamir Sohel Tasbrul
 •  Sigitham Ganesh Raju Geeta
 •  Hashmi Mohd Mohshin Tasauvar Ahmed Anjum
 •  Shaikh Tasneem Ismail Yasmin
 •  Jaiswal Aryan Santosh Pinki
 •  Ansh Shivkumar Sanju
 •  Karriem Sakshi Ramesh Jaya
 •  Syed Mohd Shuja Tanveer Hussain Shehnaz Fatma